ONCE’s 11/11, μια ιστορία ελπίδας: τα κοινωνικά προγράμματα του ONCE στα οποία πηγαίνουν τα οφέλη του

By | November 9, 2023

Ο ΕΝΤΕΚΑ Είναι δημόσιος φορέας. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος στόχος σας δεν είναι να βγάλετε κέρδος, αλλά να συγκεντρώσετε χρήματα για να χρηματοδοτήσετε τις δραστηριότητές σας και να βοηθήσετε τη συλλογικότητά σας. Σε αυτήν την περίπτωση, η ομάδα ONCE είναι αφιερωμένη στους τυφλούς, με μειωμένη όραση ή με αναπηρία στην Ισπανία.

Ο οργανισμός υποστηρίζει σχεδόν 80.000 μέλη, εκ των οποίων το 80% με σοβαρά προβλήματα όρασηςενώ το υπόλοιπο 20% πάσχει από ολική τύφλωση.

Δημιουργία απασχόλησης και κοινωνική προσφορά

Ο ΕΝΤΕΚΑ Είναι ένας σημαντικός παράγοντας απασχόλησης στην Ισπανία, απασχολώντας περίπου 32.000 άτομα, εκ των οποίων το 35% έχει κάποια αναπηρία. Επιπλέον, μεγάλο μέρος αυτής της απασχόλησης δημιουργείται μέσω της ILUNION, μιας εταιρείας που ανήκει στον όμιλο και η οποία είναι αφιερωμένη σε δραστηριότητες σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλεια, η καθαριότητα και άλλα. Το ILUNION έχει γίνει παράδειγμα οικονομικής βιωσιμότητας και κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

ONCE κοινωνικές υπηρεσίες

Στην ιστοσελίδα του, το ΕΝΤΕΚΑ εκθέτει όλο το κοινωνικό έργο στο οποίο εμπλέκεται. Δεν αφήνει τίποτα αφύλακτο: προσωπική αυτονομία, εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, υποστήριξη για την απασχόληση, τον πολιτισμό και την αναψυχή, το Braille, τον αθλητισμό, την τύφλωση, τον εθελοντισμό και προσαρμοσμένες τεχνολογίες και πόρους.

Επιπρόσθετα ΕΝΤΕΚΑ κοιτα εξω. Για παράδειγμα, με την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ONCE, όπου διατίθενται περισσότερα από 75.000 προσαρμοσμένα έργα για 285 εκατομμύρια τυφλούς σε όλο τον κόσμο. Μια πρωτοβουλία χωρίς διεθνείς παραλληλισμούς με την οποία η ΕΝΤΕΚΑ Καθιστά την Ισπανία την πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζει τη Συνθήκη του Μαρακές.

Ο οργανισμός έχει δημιουργήσει τίποτα λιγότερο από την πρόσβαση στη μεγαλύτερη βιβλιογραφική συλλογή στα ισπανικά, προσαρμοσμένη και προσβάσιμη σε τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης στον κόσμο.

Το Ίδρυμα ONCE

Εκτός από το κύριο έργο του, ο ΕΝΤΕΚΑ καθιέρωσε το Ίδρυμα ONCEμια οργάνωση αφιερωμένη στη συνεργασία και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Το ίδρυμα χρηματοδοτείται εν μέρει μέσω ONCE και εστιάζει στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στα μέλη, καθώς και στην προώθηση της προσβασιμότητας σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και η τεχνολογία.

Κοινωνική βοήθεια και φροντίδα ηλικιωμένων

Ο ΕΝΤΕΚΑ αναπτύσσει διάφορες δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας των μελών της. Για το σκοπό αυτό, οι κοινωνικοί λειτουργοί της Οντότητας παρέχουν πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές στα μέλη μας, αφού πραγματοποιήσουν εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών κάθε μέλους και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, διευκολύνοντας την πρόσβαση στους ίδιους πόρους του οργανισμού ή στους απαραίτητους. Δημόσια διοίκηση.

Κοινωνική ευθύνη και συνεργασία

Ο ΕΝΤΕΚΑ δεσμεύεται στην προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού στη δημόσια σφαίρα, με στόχο την αποφυγή προβληματικών καταστάσεων για τους παίκτες. Συνεργάζεται ενεργά με ενώσεις που αποτελούνται από αποκατασταμένους παίκτες για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την πιθανή ζημιά από ανεύθυνη κακοποίηση στην οικονομική σταθερότητα του ατόμου.

Η οργάνωση επίσης συνεργάζεται με άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρόςυποστηρίζοντας πρωτοβουλίες σύμφωνα με την κοινωνική της φιλοσοφία.

Ο αντίκτυπος του ONCE στην κοινωνία

Ο ΕΝΤΕΚΑ Δεν είναι απλώς ένας οργανισμός λαχειοφόρων αγορών. Είναι θεμελιώδης πυλώνας της ισπανικής κοινωνίας. Η συμβολή του στη δημιουργία θέσεων εργασίας, κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και ο ρόλος του στην προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού είναι τα κυριότερα σημεία του αντίκτυπού του.

Η ONCE κατάφερε να διατηρήσει ένα σταθερό εισόδημα παρά τις προκλήσεις στον ενεργό τομέα τυχερών παιχνιδιών και συνεχίζει να εργάζεται για τη στρατηγική διαφοροποίησης προϊόντων και καναλιών της ως αναπτυξιακή πορεία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *