Ποια είναι η σταθερά του Planck; (Είναι πολύ περισσότερο από έναν αριθμό)

By | November 14, 2023

Η σταθερά του Πλανκ είναι ένα θεμελιώδες κομμάτι του παζλ της κβαντικής φυσικής, μια βασική τιμή που ξεκλειδώνει τις μυστηριώδεις ιδιότητες του υποατομικού κόσμου. Προτάθηκε από τον εξέχοντα Γερμανό φυσικό Max Planck το 1900, η ​​σημασία του ξεπερνά το να είναι απλώς ένας αριθμός σε εξισώσεις. Είναι η βάση μιας αλλαγής παραδείγματος στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε το σύμπαν.

Planck (κέντρο) με τον Αϊνστάιν και άλλους επιστήμονες. Πίστωση: National Archief, Den Haag, μέσω Wikimedia CommonsNational Archives, Den Haag, μέσω Wikimedia Commons

Η προέλευση: ένα επαναστατικό άλμα

Το μονοπάτι που οδήγησε στη σταθερά του Planck ξεκίνησε με την προσπάθεια να εξηγηθεί η ακτινοβολία του μαύρου σώματος. Ο Planck ανέλαβε αυτήν την πρόκληση, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένα αντικείμενο υψηλής θερμοκρασίας εκπέμπει φως. Αυτή η έρευνα τον οδήγησε να υποθέσει μια τολμηρή υπόθεση: η ενέργεια που εκπέμπεται ή απορροφάται από έναν αρμονικό ταλαντωτή δεν μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς, αλλά περιορίζεται σε διακριτά πολλαπλάσια μιας στοιχειώδους τιμής. Η σταθερά του Planck, που συμβολίζεται h, εισήχθη από τον Max Planck στη θεωρία του για την ακτινοβολία του μαύρου σώματος ως ο λόγος μεταξύ της ενέργειας E και της συχνότητας f της ακτινοβολίας. Ο τύπος που έγραψε ιστορία είναι: E=h⋅f.

Το φως μεταδίδεται με τη μορφή κβαντών. Πίστωση: sirawit99sirawit99

Το εννοιολογικό άλμα που συνεπαγόταν ήταν μνημειώδες. Ο Planck αμφισβήτησε την κλασική αντίληψη ότι η ενέργεια θα μπορούσε να λάβει οποιαδήποτε τιμή σε μια συνεχή περιοχή, προτείνοντας αντ ‘αυτού να «κβαντιστεί» η ενέργεια. Αυτή η ιδέα, επαναστατική και ανησυχητική για τη φυσική της εποχής, έθεσε τα θεμέλια για τη γέννηση της κβαντικής θεωρίας.

Η μετάβαση από την κλασική στην κβαντική φυσική συνέβη στην καρδιά της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας της ακτινοβολίας, όπου το αίνιγμα του μαύρου σώματος αντιστάθηκε σε μια ικανοποιητική εξήγηση. Εδώ η κλασική θεωρία απέτυχε να προβλέψει την κατανομή συχνότητας της θερμικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από ένα σώμα ως συνάρτηση της θερμοκρασίας του.

Ο Ήλιος και οποιοδήποτε αστέρι μπορεί να θεωρηθεί μαύρο σώμα από άποψη ακτινοβολίας. Συντελεστές: dzika_mrowkadzika_mrowka

Αυτή η επαναστατική αντίληψη απαιτούσε μια αλλαγή στη μαθηματική αντίληψη. Αντί να εξεταστεί η συνεχής αλλαγή της ενέργειας, προτάθηκε ότι θα μπορούσε να μεταβάλλεται μόνο σε διακριτά βήματα, καθένα από τα οποία ήταν ένα ακέραιο πολλαπλάσιο της σταθεράς του Planck. Αυτή η μετάβαση από το ολοκλήρωμα στο άθροισμα, από το συνεχές στο διακριτό, αποτέλεσε σημείο καμπής στην ιστορία της φυσικής, ανοίγοντας την πόρτα στην κβαντική θεωρία.

Από τη σκοπιά των μαθηματικών, η ευτυχής ιδέα ήταν η μετάβαση από τα ολοκληρώματα στα αθροίσματα. Πιστώσεις: hh5800hh5800

Η τιμή της σταθεράς

Η σταθερά του Planck έχει κατά προσέγγιση τιμή 6,62607015×10^−34 joules x δευτερόλεπτο. Αυτός ο φαινομενικά μικροσκοπικός αριθμός είναι το κλειδί για την κατανόηση της διακριτής φύσης της ενέργειας στην κβαντική κλίμακα. Περιγράψτε τη σχέση μεταξύ της ενέργειας ενός φωτονίου και της συχνότητας του κύματος που σχετίζεται με αυτό μέσω της περίφημης εξίσωσης Planck:

Σε καταστάσεις που περιλαμβάνουν συχνότητες εκφρασμένες σε ακτίνια ανά δευτερόλεπτο ή γωνιακές συχνότητες, είναι χρήσιμο να ενσωματωθεί ένας παράγοντας 1/2π στη σταθερά του Planck. Αυτή η προσαρμογή οδηγεί στην παραγωγή της «μειωμένης σταθεράς Planck» ή της «σταθεράς Dirac», που εκφράζεται ως ℏ (h bar): ℏ= h/2π.

Τιμές Heh bar.

Πραγματικές εφαρμογές

Η σταθερά του Planck δεν είναι απλώς μια θεωρητική έννοια. Η επιρροή του εκτείνεται σε πολλούς τομείς. Στη νανοτεχνολογία, για παράδειγμα, παίζει κρίσιμο ρόλο στην κατανόηση της αγωγιμότητας των υλικών σε μικρή κλίμακα. Η κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών, όπως τρανζίστορ και ημιαγωγοί, βασίζεται στην κατανόηση και την εφαρμογή κβαντικών αρχών που περιλαμβάνουν αυτή τη σταθερά.

Η σταθερά του Planck είναι θεμελιώδης στη νανοτεχνολογία. Μονάδες: Κ_Ε_ΝΓΝΩΣΗ

Στη σωματιδιακή φυσική, η σταθερά του Planck είναι απαραίτητη για την κατανόηση της φύσης των στοιχειωδών σωματιδίων και των δυνάμεων που διέπουν την αλληλεπίδρασή τους. Επιπλέον, στη θεωρία της σχετικότητας, εγείρεται η πιθανότητα μιας κβαντικής θεωρίας της βαρύτητας, η οποία συνδυάζει την κβαντική μηχανική με τη βαρύτητα, και εδώ είναι που η σταθερά του Planck παίζει καθοριστικό ρόλο.

Το σταθερό και φωτοηλεκτρικό φαινόμενο του Planck

Η σύνδεση μεταξύ της σταθεράς του Planck και του φωτοηλεκτρικού φαινομένου είναι ένας από τους πιο θεμελιώδεις δεσμούς στην κβαντική φυσική. Αυτό το φαινόμενο, που παρατηρήθηκε όταν το φως πέφτει σε ένα υλικό και προκαλεί την εκπομπή ηλεκτρονίων, ήταν θεμελιώδες για την επικύρωση της ιδέας του Planck για την κβαντισμένη φύση της ενέργειας. Η εξήγηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου που δόθηκε από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν το 1905 βασίστηκε στην υπόθεση ότι το φως αποτελείται από διακριτά σωματίδια, που ονομάζονται φωτόνια, το καθένα με ενέργεια ανάλογη της συχνότητάς του, σύμφωνα με την εξίσωση E=h⋅f. Αυτή η σχέση μεταξύ της ενέργειας των φωτονίων και της συχνότητας φωτός ήταν θεμελιώδης για την κατανόηση και την εξήγηση της συμπεριφοράς που παρατηρείται στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, παρέχοντας κρίσιμη πειραματική επιβεβαίωση για τη θεωρία της κβαντοποίησης της ενέργειας που υποτίθεται από τον Planck.

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο είναι η επιστημονική βάση των φωτοβολταϊκών πάνελ. Credits: Eloi_OmellaEloi_Omella

Η σταθερά του Πλανκ και το ατομικό μοντέλο του Μπορ

Η σταθερά του Πλανκ έπαιξε επίσης κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη του ατομικού μοντέλου του Μπορ. Ο Bohr υπέθεσε ότι τα ηλεκτρόνια στα άτομα μπορούσαν να περιφέρονται μόνο σε ορισμένες κβαντισμένες τροχιές γύρω από τον πυρήνα, εκπέμποντας ή απορροφώντας ενέργεια σε διακριτές ποσότητες καθώς άλλαζαν από τη μια τροχιά στην άλλη. Η σχέση μεταξύ της ενέργειας που εκπέμπεται ή απορροφάται από αυτά τα ηλεκτρόνια και της συχνότητας της ακτινοβολίας βασίστηκε στις ίδιες κβαντικές αρχές που πρότεινε ο Planck. Η εισαγωγή της σταθεράς του Planck στο μοντέλο του Bohr ήταν απαραίτητη για να εξηγήσει τη σταθερότητα ορισμένων τροχιών που επιτρέπουν τα ηλεκτρόνια και να κατανοήσει τις φασματικές γραμμές που παρατηρούνται στα ατομικά φάσματα, παρέχοντας έτσι μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη της κβαντικής μηχανικής και την κατανόηση της ατομικής δομής .

Ο Bohr κατάφερε να ζωντανέψει το ατομικό του μοντέλο χάρη στη σταθερά του Plack. Συντελεστές: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *