Οι ευρωπαϊκές φαρμακευτικές εταιρείες προειδοποιούν ότι θα χάσουν την επιρροή τους στην έρευνα και την ανάπτυξη λόγω των νέων κανονισμών

By | November 6, 2023

Αυτός τροποποίηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας συναγερμός για τον κλάδο. Οι ζοφερές προβλέψεις φαίνεται να επιβεβαιώνονται από μελέτες αναλυτών. Το τελευταίο, του Συμβουλευτική Dolon και διαδόθηκε από Ισπανούς εργοδότες Farmaindustriaτονίζει ότι η φαρμακευτική νομοθεσία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «θα έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στη φαρμακοβιομηχανία». Ερευνα και ανάπτυξη των νέων φαρμάκων στην ήπειρο.” Κατά συνέπεια, το βάρος της Ευρώπης στην έρευνα και ανάπτυξη (Ερευνα και ανάπτυξη) θα μειωθεί κατά 35%. Η Farmaindustria τονίζει ότι η ευρωπαϊκή αλλαγή θα «ζημιώσει σοβαρά» την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, δυσκολεύοντας την Ευρώπη να προσελκύσει επενδύσεις, να ξεκινήσει νέες θεραπείες για ασθενείς και να συμβαδίσει με άλλες πιο φιλόδοξες περιοχές σε αυτόν τον τομέα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ιαπωνία.


Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι η αναθεώρηση με τους τρέχοντες όρους θα αυξήσει το βάρος της Ευρώπης στην αγορά έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων να μειωθεί έως και κατά ένα τρίτο, από το σημερινό 32% σε μόλις 22% το 2040, δηλαδή μείωση 35%. Αυτή η μείωση ισοδυναμεί με χαμένες επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης 2 δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο στην Ευρώπη.

Η μελέτη αναλύει λεπτομερώς τον αντίκτυπο που θα έχει ένα από τα μέτρα που προβλέπονται στο έργο, αυτό της μείωσης της προστασίας των δεδομένων καταχώρισης. Το τρέχον έργο προτείνει τη μείωση της βασικής περιόδου του κανονιστική προστασία δεδομένων (PDR), ζωτικής σημασίας συστατικό της πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα σημαντικό για προηγμένες και πολύπλοκες θεραπείες.

Η έκθεση αναφέρει ότι αυτό το μέτρο θα μειώσει το κίνητρο για τις εταιρείες να επενδύσουν σε αυτά τα φάρμακα έως και 55% τα επόμενα 15 χρόνια, γεγονός που θα καταστήσει ένα στα πέντε φαρμακευτικά έργα Ε&Α που εξαρτώνται από RDT πλέον οικονομικά βιώσιμα στην Ευρώπη.


Ως αποτέλεσμα, τονίζει η έκθεση, η Ευρώπη θα χάσει την έρευνα και την ανάπτυξη σε περίπου 50 από τις 225 νέες θεραπείες που αναμένονται τα επόμενα 15 χρόνια, αφήνοντας πολλούς ασθενείς χωρίς πιθανή θεραπεία. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει μείωση 8% της συνολικής φαρμακευτικής καινοτομίας στην Ευρώπη. Η μελέτη εκτιμά ότι η απώλεια αυτού του όγκου καινοτομίας θα οδηγήσει σε απώλεια 16 εκατομμυρίων ετών ζωής (YLL) λόγω της αυξημένης θνησιμότητας και των πρόωρων θανάτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σκοπιμότητα της έρευνας

Σύμφωνα με τη μελέτη, το ευρωπαϊκός τομέας βιοτεχνολογίας (που αποτελούνται κυρίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) θα επηρεαστούν περισσότερο από τις προτάσεις, επιδεινώνοντας μια κατάσταση στην οποία η βάση της βιοτεχνολογίας της Ευρώπης μετατοπίζεται ήδη προς τα πιο προβλέψιμα χρηματοπιστωτικά οικοσυστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Η έρευνα δείχνει ότι εννέα στα δέκα ερευνητικά έργα βιοτεχνολογίας για φάρμακα που βασίζονται σε RDT θα ήταν σε κίνδυνο επειδή δεν θα ήταν πλέον οικονομικά βιώσιμα.

Ο ευρωπαϊκός φαρμακευτικός κλάδος διχάζεται μεταξύ της υπεράσπισης των συμφερόντων του και της κακής εικόνας που σε ορισμένους τομείς αποδίδεται στον κλάδο, ο οποίος έχει ενισχυθεί έντονα μετά την πανδημία. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου στην Ευρώπη είναι η μεγάλη εξάρτηση από την παραγωγή βασικών δραστικών συστατικών, τα οποία παράγονται κυρίως στην Ινδία και την Κίνα. Υπάρχει επίσης φόβος ότι το παράλληλο εμπόριο φαρμάκων και οι ελλείψεις πρόκειται να αυξηθούν περαιτέρω. Υπό αυτή την έννοια, αυτή τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε επίσημο αίτημα στην Aliexpress να αναφέρει τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της για προστασία των καταναλωτών από την πώληση πλαστών φαρμάκων.

Παρακολούθηση Aliexpress

Στο πλαίσιο του Νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι Βρυξέλλες ζητούν από την κινεζική πλατφόρμα διαδικτυακών πωλήσεων να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την εκτίμηση κινδύνου και τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών. Η ευρωπαϊκή εκτελεστική εξουσία έχει τα μάτια της στη διάδοση παράνομων προϊόντων όπως τα πλαστά φάρμακα, διαβάζουμε σε ανακοίνωσή της.


AliExpress Έχει προθεσμία έως τις 27 Νοεμβρίου για να απαντήσει σε ερωτήσεις της ευρωπαϊκής εκτελεστικής εξουσίας, η οποία, αφού αξιολογήσει την κατάσταση, θα είναι σε θέση να αναλάβει δράση και να ανοίξει επίσημη διαδικασία με την οποία μπορεί να επιβάλει κυρώσεις για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ως απάντηση σε αίτημα παροχής πληροφοριών . Εάν η πλατφόρμα δεν ανταποκριθεί, οι Βρυξέλλες ενδέχεται να αποφασίσουν να ζητήσουν τις πληροφορίες με απόφαση. Σε αυτή την περίπτωση, η μη απάντηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταβολή περιοδικών κυρώσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *