Η MicroBank διαθέτει 63,7 εκατ. ευρώ έως τον Σεπτέμβριο σε έργα που έχουν θετικό αντίκτυπο στις Κανάριες Νήσους, 28,9% περισσότερο

By | November 8, 2023

Juan Francisco Arbelo, ιδιοκτήτης της Detailing Study, ο οποίος έλαβε υποστήριξη από τη MicroBank στα Κανάρια Νησιά για το έργο του.

• Οι μικροπιστώσεις που απευθύνονται σε επιχειρηματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις για την προώθηση της έναρξης ή επέκτασης επιχειρήσεων σημειώνουν την πιο αξιοσημείωτη ανάπτυξη, με 887 δραστηριότητες στην κοινότητα των Καναρίων Νήσων, 28% περισσότερες.

• Ο τομέας δραστηριότητας που επικεντρώθηκε στην παροχή μικροπιστώσεων σε ευάλωτες οικογένειες παρείχε χρηματοδότηση 43 εκατ. ευρώ στα νησιά, σημειώνοντας αύξηση 20,9%.

• Οι συγκεκριμένες γραμμές της MicroBank για τους τομείς κοινωνικών επιπτώσεων χρησίμευσαν για την υλοποίηση 234 έργων στο Αρχιπέλαγος για ποσό 9,6 εκατ. ευρώ.

Κανάρια Νησιά, 8 Νοεμβρίου 2023

Η MicroBank, η κοινωνική τράπεζα της CaixaBank, διέθεσε συνολικά 63,7 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στις Καναρίους Νήσους τους πρώτους εννέα μήνες του 2023, που αντιπροσωπεύει αύξηση 29,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο με το προηγούμενο έτος. Σε όλη την Ισπανία, ο όγκος της χρηματοδότησης ανήλθε στα 991,1 εκατ. ευρώ, 23,7% περισσότερο. Ο αριθμός των επίσημων πράξεων, από την πλευρά του, ανήλθε σε 7.261 στην κοινότητα των Καναρίων Νήσων, που αντιπροσωπεύει αύξηση 24,8% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους.

Στην Ισπανία τους πρώτους εννέα μήνες του έτους σημειώθηκε υπέρβαση των εκατό χιλιάδων συναλλαγών. Συγκεκριμένα, χρηματοδοτήθηκαν 101.111 πρωτοβουλίες, ποσοστό που αντιπροσωπεύει 27,6% περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και υπερβαίνει το σύνολο των έργων που χρηματοδοτήθηκαν ολόκληρο το 2022, όταν υποστηρίχθηκαν 100.323 πρωτοβουλίες.

Ακολουθώντας την τάση που καταγράφηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η γραμμή δραστηριότητας της MicroBank που σημείωσε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μέχρι τον Σεπτέμβριο ήταν αυτή που αφορούσε στη χορήγηση μικροπιστώσεων σε επιχειρηματίες και μικροεπιχειρήσεις, με συνολικά 887 δραστηριότητες στα Κανάρια Νησιά. έως τον Σεπτέμβριο, 28% περισσότερο, με όγκο χρηματοδότησης 11,1 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 31,6%. Στην Ισπανία τους πρώτους εννέα μήνες του έτους πραγματοποιήθηκαν 14.004 επεμβάσεις ή 39,8% περισσότερες. Όσον αφορά τον όγκο χρηματοδότησης, η MicroBank συνέβαλε στην πρόοδο του επιχειρηματικού ιστού με 184,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 40,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Ο μέσος όρος μικροπιστώσεων προς τις επιχειρήσεις αυξήθηκε διαμορφώθηκε σε 13.158 ευρώ έως τον Σεπτέμβριο.

Ένας άλλος από τους πυλώνες της δραστηριότητας της MicroBank, οι μικροπιστώσεις που απευθύνονται σε οικογένειες με ελάχιστους πόρους που στοχεύουν στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών, οδήγησε στην επισημοποίηση 6.140 πράξεων στα Κανάρια Νησιά, 23,6% περισσότερες από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο όγκος της χρηματοδότησης στο κεφάλαιο αυτό ανέρχεται σε 43 εκατ. ευρώ, με αύξηση 20,9%. Στην Ισπανία, ο συνολικός αριθμός πράξεων έφτασε τις 82.305, 26,3% περισσότερες, με όγκο χρηματοδότησης 607,6 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 20,2%. Το μέσο ποσό μικροπιστώσεων προς οικογένειες μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2023 ήταν 7.382 ευρώ.

Από την πλευρά της, η χρηματοδότηση που προορίζεται για τομείς κοινωνικού αντίκτυπου, επικεντρωμένη σε έργα κοινωνικής οικονομίας, εκπαίδευσης και καινοτομίας, μεταξύ άλλων, συνέβαλε στη διενέργεια 234 πράξεων στις Καναρίους Νήσους, 49% περισσότερες, χάρη στη χορήγηση δανείων αξίας 9,6 εκατ. ευρώ, 88,9% περισσότερο. Στην Ισπανία ο αριθμός των πρωτοβουλιών ανήλθε σε 4.802 -με αύξηση 19,9%-, για 199,3 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση 21,6% σε σύγκριση με το πρώτο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

«Ο ισολογισμός αυτού του τρίτου τριμήνου συνεχίζει να καταδεικνύει ότι η MicroBank βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών, των επιχειρηματιών και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Επιθυμία μας είναι να συνεισφέρουμε σε μια πιο δίκαιη και συνεκτική κοινωνία και θα συνεχίσουμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να υποστηρίζουμε όλο και περισσότερα έργα με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο», εξηγεί η Cristina González, γενική διευθύντρια της MicroBank.

Βιώσιμη τράπεζα

Η MicroBank ανταποκρίνεται σε διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού των οποίων οι οικονομικές ανάγκες δεν καλύπτονται επαρκώς. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο Σχέδιο Βιώσιμης Τραπεζικής, ενσωματωμένο στο Στρατηγικό Σχέδιο CaixaBank, στο οποίο της έχει ανατεθεί η αποστολή της προώθησης της χρηματοοικονομικής ένταξης, της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε πιστώσεις για τις πιο ευάλωτες ομάδες, καθώς και της ενίσχυσης της δέσμευσής της στις συνθήκες κοινωνικοοικονομικό. εδαφική ανάπτυξη.

Ως μοναδικός μέτοχος της MicroBank, η CaixaBank έχει υποστηρίξει την κοινωνική της τράπεζα από τη δημιουργία της, παρέχοντάς της την απαραίτητη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της δανειστικής της δραστηριότητας και την προώθηση των προϊόντων της μέσω του εκτεταμένου εμπορικού δικτύου της CaixaBank για να προσφέρει στους πελάτες της το πλήρες φάσμα επιλογών. με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών και εγγύτητα.

Περισσότερα από 290 ιδρύματα σε ολόκληρη την Ισπανία συνεργάζονται ενεργά για τη χορήγηση μικροπιστώσεων, την παροχή πληροφοριών για τους αποδέκτες δανείων, καθώς και την παροχή συμβουλών και την παρακολούθηση έργων.

Ομοίως, η MicroBank έχει την υποστήριξη μεγάλων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων που είναι αφοσιωμένοι στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της μικροχρηματοδότησης. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *