Η Kutxabank πέτυχε καθαρά κέρδη 385,2 εκατ. έως τον Σεπτέμβριο, 53,8% περισσότερα από το προηγούμενο έτος

By | October 26, 2023

Ο Όμιλος Kutxabank έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του έτους με καθαρά κέρδη 385,2 εκατ. ευρώ από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, 53,8% περισσότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Σε ανακοίνωσή του, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διευκρίνισε ότι το αποτέλεσμα προέκυψε σε μακροοικονομικό Σενάριο που χαρακτηρίζεται από «υψηλό πληθωρισμό» και τη «συνεπακόλουθη» αύξηση των επιτοκίων, που αποτελούν κίνητρο για «σημαντική μείωση» της αποταμίευσης και επιβράδυνση της ζήτησης πιστώσεων και επενδύσεων.

Η τράπεζα υπογράμμισε ότι ο δυναμισμός της οικονομίας γνώρισε «κάποια συγκράτηση» και οι προβλέψεις για την ανάπτυξη για τα επόμενα δύο χρόνια αναθεωρήθηκαν ελαφρώς προς τα κάτω, κυρίως λόγω «τη χειρότερη απόδοση» που αναμένεται για τη δραστηριότητα και τις τιμές υψηλότερες από την ενέργεια.

Η Kutxabank πρόσθεσε ότι παρόλο που η ΕΚΤ είχε επιβραδύνει τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, τα επιτόκια συνέχισαν να αυξάνονται, γεγονός που δεν είχε «πολύ σημαντικό» αντίκτυπο στην «επιδείνωση» των χρεοκοπιών των τραπεζών, ακόμη και αν η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης «επηρεάζει αρνητικά». ο όγκος των νέων δανείων.

Αφού υπογράμμισε ότι η Kutxabank αναγνωρίστηκε στα stress tests της EBA, στα οποία θεωρήθηκε η πρώτη τράπεζα στο ισπανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα όσον αφορά τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική μόχλευση στο πιο δυσμενές σενάριο, διευκρίνισε ότι τα αποτελέσματά της βασίζονται στην εξέλιξη των εμπορικών Η δραστηριότητα και η τυπική τραπεζική δραστηριότητα, αυξήθηκαν κατά 44%, κυρίως λόγω του επιτοκιακού περιθωρίου, που διαμορφώθηκε πάνω από τα 836 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα διαβεβαίωσε ότι η «δύναμη» της εμπορικής δραστηριότητας, με γενικές αυξήσεις στις συναλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών, δείχνει μια «ευνοϊκή σύγκριση» για την Kutxabank σε σύγκριση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Όπως διευκρινίζεται, η νέα παραγωγή στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων είναι υψηλότερη από τους μέσους όρους του κλάδου και μάλιστα ξεπερνά τις προβλέψεις της ίδιας της τράπεζας, που ανέδειξε πώς όλα τα κύρια περιθώρια του λογαριασμού Αποτελέσματα έχουν εξελιχθεί σε ευνοϊκά».

Η Kutxabank απέκτησε αποτέλεσμα 385,2 εκατ., 53,8% περισσότερο, αφού πλήρωσε φόρους, προμήθειες και χρεώσεις για πάνω από 250 εκατ. ευρώ. Στα κεφάλαια εκτός ισολογισμού, η Kutxabank αύξησε τα μερίδια αγοράς της και ήταν η τέταρτη υψηλότερη καθαρά εγγεγραμμένη οντότητα, συγκεντρώνοντας το 13% των συνολικών καθαρών εισροών στην αγορά.

Επιπλέον, ανέφερε ότι συνεχίζει να βελτιώνει το μοντέλο της ψηφιακής τραπεζικής και την προσέγγιση πελατών και οι ψηφιακές πωλήσεις αυξήθηκαν σε βασικά προϊόντα κατά τους πρώτους εννέα μήνες, μια «αισθητή αύξηση» σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, χάρη στη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ψηφιακών λύσεις.

Συγκεκριμένα, η διαπραγμάτευση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω ψηφιακών καναλιών έχει φτάσει στο 46% των συνολικών συναλλαγών και το ποσοστό των πελατών που είναι ψηφιακοί χρήστες είναι πλέον στο 62%.

Τα κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 7,8%, με κινητήρια δύναμη τα κεφάλαια εκτός ισολογισμού που κέρδισαν «μερίδιο αγοράς» και την «ισχυρή» εξαγορά της τραπεζικής χονδρικής. Έφθασε έτσι τα 77.935 εκατ., με αύξηση 25% στα επενδυτικά ταμεία, 12% στα αποταμιευτικά και αποταμιευτικά προγράμματα και 7% στα συνταξιοδοτικά προϊόντα.

Η τράπεζα ανέφερε ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, παρέμεινε στις πρώτες θέσεις στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Κατά το τρίτο τρίμηνο, ήταν η τέταρτη υψηλότερη καθαρή συνδρομητική οντότητα, καθώς συγκέντρωσε συνολικά 2.546 εκατομμύρια, αντιπροσωπεύοντας το 13% των συνολικών νέων εισόδων στην αγορά.

Η Kutxabank διαχειρίζεται επί του παρόντος σχεδόν 25 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδυτικά κεφάλαια και χαρτοφυλάκια ανάθεσης και διατηρεί μερίδιο αγοράς 7,43%, 39 μονάδες βάσης υψηλότερο από τον Δεκέμβριο του 2022.

Επιχείρηση στεγαστικών δανείων

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο των στεγαστικών δανείων, ανέφερε ότι η αύξηση των επιτοκίων επηρεάζει την εξέλιξη των πιστώσεων, η οποία έχει συρρικνωθεί. Παρόλα αυτά, οι πιστωτικές επενδύσεις της Kutxabank παρέμειναν σταθερές πάνω από τα 47.000 εκατ., καταφέρνοντας να βελτιώσει τις προβλέψεις της.

Όπως εξήγησε, η σταθερότητα επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό χάρη στην ανάπτυξη που καταγράφηκε στον τραπεζικό τομέα χονδρικής, δηλαδή στις πιστώσεις που διοχετεύονται σε επιχειρήσεις και ιδρύματα.

Η τράπεζα έχει επισημάνει τη βελτίωση της δραστηριότητας χρηματοδότησης επιχειρήσεων τα τελευταία τρίμηνα, αφού υπέγραψε 3.518 εκατ. νέες επισημοποιήσεις τους πρώτους εννέα μήνες, με αξιοσημείωτη αύξηση 17% στο υπόλοιπο των δανείων που προορίζονται για επιχειρήσεις και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, διαβεβαίωσε ότι και τα δάνεια που προορίζονταν για αγορά κατοικιών είχαν καλύτερη απόδοση από τον μέσο όρο της αγοράς. Στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων, η Kutxabank έχει «κερδίσει έδαφος» σε μια αγορά «εντονότερα επηρεασμένη» από την αύξηση των επιτοκίων και την πτώση της επισημοποίησης των εργασιών.

Συγκεκριμένα, έχει διαθέσει συνολικά 2.524 εκατ. για νέα στεγαστικά δάνεια έως τον Σεπτέμβριο, πάνω από τις προβλέψεις του ιδρύματος. Το υπόλοιπο των νέων επισημοποιήσεων το τρίτο τρίμηνο (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) είναι πολύ υψηλότερο – 59% – από τη χρηματοδότηση που επισημοποιήθηκε το 2022 την ίδια περίοδο. Τα καταναλωτικά δάνεια, από την πλευρά τους, αυξήθηκαν κατά 10%, και κατά 60% στην εμπορική πίστη.

Η Kutxabank Seguros διένειμε σχεδόν 89.000 νέα συμβόλαια το 2023 και η εξέλιξη της ασφάλισης αυτοκινήτου, των οποίων οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14%, και της ασφάλισης υγείας, η οποία αυξήθηκε κατά 84%, ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Η παραγωγή της ασφάλισης επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 19% και της Multi-Rischi Home κατά 6%.

Το απόθεμα των ασφαλιστηρίων της Kutxabank Seguros αγγίζει τις 925.000 μονάδες και η δραστηριότητα αυτή έχει συνεισφέρει συνολικά 125 εκατ. ευρώ σε έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του Ομίλου τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η επαναλαμβανόμενη συνεισφορά του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων, κυρίως μέσω της είσπραξης μερισμάτων και της εισφοράς συνδεδεμένων εταιρειών, διαμορφώθηκε σε 83 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, το Μικτό Περιθώριο ανήλθε στα 1.295,8 εκατ. ευρώ.

Η Kutxabank ανέφερε ότι καταβάλλει «σημαντική προσπάθεια» για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της και τη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων, ενώ συνεχίζει να ενισχύει τις προβλέψεις της.

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν σχεδόν κατά 7% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών προσωπικού και της επιτάχυνσης της διαδικασίας ψηφιοποίησης. Το Λειτουργικό Περιθώριο διαμορφώθηκε στα 809,8 εκατομμύρια, 65% περισσότερο από το 2022.

Ακόμη, διευκρίνισε ότι διατηρήθηκε το «προκλητικό» επίπεδο των απομειώσεων του δανειακού χαρτοφυλακίου και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, στοιχείο στο οποίο διατέθηκαν 275,1 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα ανέφερε ότι συνεχίζει να διατηρεί το χαμηλότερο επιτόκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα, διαφορά 207 μονάδων βάσης σε σχέση με τον μέσο όρο. Στο τέλος Σεπτεμβρίου ο δείκτης ήταν 1,4%.

Τόνισε επίσης ότι η «σταθερή» επαναλαμβανόμενη δημιουργία εσόδων, μαζί με την εξέλιξη των δαπανών, το έκανε

οδήγησε σε «σηµαντική πρόοδο» στους δείκτες κερδοφορίας. Επομένως, το ROTE θα ήταν 8,5%, το ROA θα ήταν 0,7% και, εξαιρουμένου του ROF και της επίδρασης του τραπεζικού φόρου, ο δείκτης αποδοτικότητας θα ήταν 39,1%. Η Kutxabank είπε ότι διατήρησε τη «στερεή» θέση φερεγγυότητας της, με δείκτη CET1 Fully Loaded 17,5%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iconic One Theme | Powered by Wordpress