Η Generalitat τηρεί τη Διακήρυξη της Ναβάρα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Αυτοκινήτων

By | November 9, 2023

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (ΠΕ). Ο Υπουργός Καινοτομίας, Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, Νούρια Μόντεςυπέγραψε τη «Διακήρυξη της Ναβάρρας της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Αυτοκινητοβιομηχανίας», στο πλαίσιο του δεύτερου ετήσιου συνεδρίου της «Συμμαχίας Περιφερειών Αυτοκινήτου» ή European Automotive Industry Alliance.

Η εκδήλωση, στην Παμπλόνα, συγκέντρωσε την Επιτροπή των Περιφερειών που περιλαμβάνει 329 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετείχαν περίπου είκοσι περιφέρειες από επτά κράτη μέλη, που χαρακτηρίζονται από ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανία εφοδιασμού και δεσμευμένες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση ολόκληρης της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως εξηγεί η Generalitat σε δήλωση.

Μέσω της Διακήρυξης της Ναβάρα, οι περιφέρειες δεσμεύονται να επιτύχουν μια σειρά στόχων, όπως ο διορισμός από την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός Ευρωπαίου Επιτρόπου με βασικές αρμοδιότητες για όλες τις οδούς βιομηχανικής μετάβασης που επηρεάζουν τις περιφερειακές οικονομίες.

Η δήλωση ζητά επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού εντός του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, γνωστού ως Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), για την υποστήριξη μιας δίκαιης και δίκαιης μετάβασης των περιοχών της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βιομηχανίας εφοδιασμού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ανατρεπτικές επιπτώσεις και διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να εξετάσει εάν είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί το πεδίο εφαρμογής της κατανομής του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (FCT) ώστε να συμπεριληφθούν άλλες δραστηριότητες σε μεταβατικό στάδιο, όπως αυτές που σχετίζονται με τον μετασχηματισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας. Απαιτείται επίσης να διενεργηθεί λεπτομερής εκτίμηση εδαφικών επιπτώσεων υπό το πρίσμα της υποχρέωσης βάσει του κανονισμού για τα πρότυπα εκπομπών CO2 για αυτοκίνητα και φορτηγά να συντάξει έκθεση σχετικά με τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τα χρηματοδοτικά κενά για μια δίκαιη μετάβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βιομηχανίας εφοδιασμού Ευρώπη έως το τέλος του 2025.

Η «Διακήρυξη της Ναβάρρας» υπενθυμίζει την ανάγκη μείωσης του κόστους της ενέργειας, που επιβαρύνει τόσο τη βιομηχανία όσο και τους καταναλωτές. Υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο στην περιφερειακή οικονομία των μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας και υποστηρίζουν την υιοθέτηση διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων (π.χ. ηλεκτροδότηση, υδρογόνο και εναλλακτικά καύσιμα).

Η Nuria Montes, στην ομιλία της στην εκδήλωση αυτή, υπογράμμισε ότι «στην Κοινότητα της Βαλένθια η σημασία του κλάδου είναι αξιοσημείωτη διότι συμβάλλει περίπου το 10% στην προστιθέμενη αξία του κλάδου και σχεδόν το 20% των εξαγωγών της Βαλένθια. Επιπλέον, υπάρχει εμπορικό δίκτυο πολύ ενοποιημένο γύρω από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του αυτοκινήτου».

Ο σύμβουλος τόνισε τη «διαθεσιμότητα υποδομών, σημαντικές υλικοτεχνικές δυνατότητες, πανεπιστήμια διεθνούς κύρους, σε συνδυασμό με ένα ισχυρό τεχνολογικό και καινοτόμο οικοσύστημα που έχουν καθοριστική σημασία για να γίνει αυτή η περιοχή προορισμός για την κατασκευή ενός σημαντικού γιγαντοεργοστασίου μπαταριών, πιο συγκεκριμένα της PowerCo. της εταιρείας κατασκευής μπαταριών του Ομίλου Volkswagen.”

Όσον αφορά το γιγαεργοστάσιο, η Nuria Montes σχολίασε ότι “αυτή η απόφαση αποτελεί ορόσημο για την αυτοκινητοβιομηχανία και την εδαφική κινητικότητα όχι μόνο στην Κοινότητα, αλλά και στην Ισπανία. Και ταυτόχρονα, μια πρόκληση για τον μετασχηματισμό του κλάδου προς την ηλεκτροκίνηση του”.

“Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε με ενθουσιασμό είναι αυτές που εμφανίζονται σε αυτήν τη Διακήρυξη της Ναβάρα που υπογράψαμε σήμερα. Από την Comunitat συμμεριζόμαστε το επίκεντρο αυτής της δήλωσης, καθώς και τη σύλληψή της που ενσωματώνει όλες τις πιθανές διαστάσεις (περιβαλλοντική, κοινωνική, απασχόληση Και, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να έχουμε τους καλύτερους πόρους και μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη βιομηχανική μετάβαση αποτελεσματικά και δίκαια», κατέληξε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *