Η ισπανική δικαιοσύνη λαμβάνει προληπτικά μέτρα κατά της FIFA και της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας λόγω του ορίου αποζημίωσης που επιβάλλεται στους ποδοσφαιρικούς παράγοντες

By | November 6, 2023

Η FIFA, υπό την ιδιότητά της ως το ανώτατο διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, προώθησε έναν κανονισμό για τη ρύθμιση του έργου των ποδοσφαιρικών παραγόντων σε διεθνές επίπεδο (FFAR) στα τέλη του 2022. Μεταξύ άλλων, η ρύθμιση εισήγαγε έναν ποσοτικό περιορισμό στην αποζημίωση των ποδοσφαιρικών παραγόντων, μέσω του καθορισμού ενός ανώτατου ποσοστού ορίου αποζημίωσης που μπορεί να λάβει κάθε παράγονταςανάλογα με το ποιον εκπροσωπείτε σε μια δεδομένη συναλλαγή (άρθρα 15.1 και 15.2 FFAR).

Ο λόγος για τον οποίο η FIFA δικαιολογεί την υιοθέτηση τέτοιων κανόνων θα ήταν να δώσει λύση σε ορισμένες δυσλειτουργίες που, κατά τη γνώμη της, έχουν εμφανιστεί στην αγορά παροχής υπηρεσιών εκπροσώπησης για παίκτες και προπονητές τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, από την υιοθέτησή του, Ο κανονισμός έχει προκαλέσει σημαντικές διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωσηκαθώς οι πράκτορες ποδοσφαίρου κατανοούν ότι οι διατάξεις του, και ιδίως ο περιορισμός των αμοιβών για τις υπηρεσίες τους, όχι μόνο θα προκαλούσε σοβαρή ζημιά στο εισόδημά τους και τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού τους μοντέλου, αλλά θα ήταν επίσης αντίθετες με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, συνιστώντας σοβαρή παραβίαση των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ειδικός, αρκετοί ποδοσφαιρικοί πράκτορες και ενώσεις πρακτόρων έχουν ασκήσει δίωξη κατά της FIFA –και τις αντίστοιχες εθνικές ομοσπονδίες– σε Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόμοιες διαδικασίες έχουν κινηθεί και κατά της FIFA στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, για παρόμοιους λόγους.

Όσον αφορά την Ισπανία, η Ισπανική Ένωση Ποδοσφαιρικών Πρακτόρων και 18 άλλοι ποδοσφαιρικοί παράγοντες (και πρακτορεία) κατέθεσαν αγωγή τον περασμένο Ιούλιο του 2023 κατά της FIFA και της RFEF ζητώντας την ακύρωση διαφόρων διατάξεων της FFAR λόγω του αντιανταγωνιστικού τους χαρακτήρα. Η νομική κατεύθυνση και η νομική στρατηγική της διαδικασίας ηγήθηκαν και εκτελέστηκαν από τον Garrigues.

Το αίτημα αυτό συνοδευόταν από αίτημα για προληπτικά μέτρα με στόχο να δοθεί εντολή στη FIFA να μην εφαρμόσει τον περιορισμό των τιμολογίων FFAR κατά τη διάρκεια της κύριας δίκης και, κατά συνέπεια, να διαταχθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου να συμμορφωθεί με τις καθεστώς ενώπιον του FFAR σχετικά με την απουσία περιορισμών στις προμήθειες πρακτόρων.

Εξάλλου, Ζητήθηκε επίσης να διαταχθεί προσωρινά η RFEF να απόσχει από τη μεταφορά του προαναφερθέντος δασμολογικού περιορισμού στην εθνική της νομοθεσία. (στην οποία ήταν υποχρεωμένος από τη ΦΦΑΡ) και, ως εκ τούτου, να σεβαστεί και την καθεστώς πριν από το FFAR όσον αφορά την απουσία περιορισμών στα τιμολόγια.

Η διαδικασία αντιστοιχούσε στο Εμποροδικείο αρ. 3 στη Μαδρίτη. Μετά την ακρόαση των ασφαλιστικών μέτρων που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2023, το προαναφερθέν Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα που κοινοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2023 με το οποίο αξιολογεί πλήρως τα προληπτικά μέτρα που ζητούν οι πράκτορεςεκτιμώντας εκ πρώτης όψεως ενδεχόμενη παραβίαση, τουλάχιστον, των άρθρων 101 ΣΛΕΕ και 1 του Νόμου για την Άμυνα του Ανταγωνισμού.

Σημαντικό επίτευγμα

Διάταξη του Ισπανικού Εμπορικού Δικαστηρίου αποτελεί ορόσημο στην ιδιωτική επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδοόταν εξετάζεται ένα προληπτικό μέτρο κατά ενός οργανισμού όπως η FIFA, που εδρεύει στην Ελβετία, με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενης αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς.

Επίσης, το αυτοκίνητο ακολουθεί τη γραμμή της απόφασης Μαΐου του Πρωτοδικείου της Ντόρτμουντη οποία έλαβε επίσης ασφαλιστικά μέτρα κατά της FIFA και της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σε σχέση με την προσφυγή που υπέβαλαν ορισμένοι παράγοντες του γερμανικού ποδοσφαίρου. Υπάρχει επίσης ένα προκαταρκτικό ερώτημα που τίθεται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη συμβατότητα του FFAR με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *