Έχουμε επενδύσει 11.000 εκατ. ευρώ και το κέρδος φτάνει τα 3.640 εκατ. ευρώ

By | October 26, 2023

Ισχυρή επενδυτική δέσμευση 11.000 εκατ. τους τελευταίους 12 μήνες

  • Κάλυψη πόρων δικτύου τα 41,3 δισ. ευρώ με ανάπτυξη σε γεωγραφικές περιοχές με σταθερά και προβλέψιμα πλαίσια.
  • ανανεώσιμη δυναμικότητα ανέρχεται σε 41.300 MW, χάρη στην προσθήκη 3.100 νέων MW τους τελευταίους 12 μήνες.

Κύρια κλειδιά για τα αποτελέσματα

  • Αυτός EBITDA μεγαλώνει σε 13%, έως 10,783 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, χάρη στη θετική προσαρμογή των τιμολογίων του δικτύου και τη βελτίωση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ε.Ε.
  • Αυτός καθαρό κέρδος αυξάνεται σε 17% το πρώτο εννεάμηνο του 2023 – 22% χωρίς το έκτακτο παράγωγο για την πώληση μέρους της επιχείρησης στο Μεξικό -, έως 3.640 εκατ. ευρώ.

Μέρισμα: Έχοντας ήδη φτάσει στο ελάχιστο μέρισμα για το 2025 φέτος, η εταιρεία αυξάνει το προμέρισμα για το 2023 11%, μέχρι το 0,20 ευρώ ανά μετοχή.

Εκτιμήσεις κερδών: Η εταιρεία σχεδιάζει διψήφια αύξηση των καθαρών κερδών για το 2023 (εξαιρουμένων τυχόν πρόσθετων κεφαλαιακών κερδών από εναλλαγή περιουσιακών στοιχείων). Το ενεργητικό θα φτάσει τα 150 δισ. ευρώ το 2023.

Οικονομική δύναμη: Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 11% στα 11,1 δισ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του έτους και το FFO/χρέος ήταν 23,2%.

Βιομηχανικό σχέδιο 2023-2025 που προβλέπει το τρέχον μακροοικονομικό πλαίσιο

Ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας του δικτύου, με ρυθμιστική κάλυψη 96% έως το 2025

  • Το 85% της εφοδιαστικής αλυσίδας του δικτύου είναι εγγυημένο έως το 2025, ποσοστό που ανεβαίνει στο 100% στα έργα μεταφορών.

Αύξηση 3.100 MW στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τους τελευταίους 12 μήνες και 8.000 MW υπό κατασκευή, με το 100% της εφοδιαστικής αλυσίδας να διασφαλίζεται έως το 2025

Η εταιρεία διαθέτει 3.500 MW υπεράκτιας αιολικής ενέργειας υπό κατασκευή, που αντιπροσωπεύει επένδυση 10.000 εκατ. ευρώ

  • Η εταιρεία θα φτάσει τα 3.100 MW το 2025 και τα 4.800 MW το 2026/2027.
  • Όλα τα έργα τηρούν τις προθεσμίες, με ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα και 100% της ενέργειας που πωλείται μέσω PPA και CFD σε περίοδο 15/20 ετών.
  • Αυτή η τεχνολογία θα συνεισφέρει 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ στο EBITDA το 2026/27, από 700 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Ηγετική θέση στην αποθήκευση υδροηλεκτρικής ενέργειας με 100 εκατομμύρια kWh και με 20 εκατομμύρια kWh υπό κατασκευή.

Εναλλαγή περιουσιακών στοιχείων και συμμαχίες που κλείνουν έως το 2025: Έχει ήδη εφαρμόσει το σχέδιο εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων για το 2025, το οποίο ενισχύει τον ισολογισμό της, αυξάνει την ευελιξία και βελτιώνει την πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Επόμενη Ημέρα Κεφαλαιαγοράς: Θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2024

Η Iberdrola προωθεί συνεχώς το Σχέδιό της Στρατηγική 2023-2025. Η εταιρεία κατέγραψε τη θετική της εξέλιξη σήμερα κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου σήμερα το πρωί. Η Iberdrola πέτυχε καθαρά κέρδη 3.640 εκατομμυρίων ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2023, που αντιπροσωπεύει Αύξηση 17%. σε σύγκριση με την ίδια προηγούμενη περίοδο και 22% εξαιρουμένου του έκτακτου που προέκυψε από την πώληση μέρους της επιχείρησης στο Μεξικό.

Το μεικτό λειτουργικό περιθώριο (Ebitda) αυξήθηκε κατά 13%, έως και 10.783 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, χάρη σε ένα διαφοροποιημένο μοντέλο ανάπτυξης, τη σταθερή εκτέλεση έργων και την αυξημένη οικονομική ευρωστία.

Χάρη στις επενδύσεις που υπάρχουν 11.000 εκατ. ευρώ -συγκεκριμένα το τελευταίο 12μηνο ανήλθαν σε 10.842 εκατ. ευρώ-, η εταιρεία έχει αυξηθεί 9% πόρων δικτύου, έως 41,3 δισ. ευρώ και έχει εγκαταστήσει 3.100 MW ΑΠΕ.

Ο πρόεδρος θέλησε να υπογραμμίσει τη θετική εξέλιξη της δραστηριότητας. «Η εφαρμογή της στρατηγικής που παρουσιάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο μας επιτρέπει να αναπτυχθούμε, να διατηρήσουμε την οικονομική σταθερότητα και να αυξήσουμε το μέρισμα». Ο Ignacio Galán διαβεβαίωσε.

Η εταιρεία βελτίωσε τις προβλέψεις της καθαρά κέρδη έως το 2023 έως διψήφια (εξαιρουμένων τυχόν πρόσθετων κεφαλαιακών κερδών που προκύπτουν από την εναλλαγή περιουσιακών στοιχείων) λόγω της αυξημένης παραγωγής και της νέας δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ομαλοποίησης της εμπορικής δραστηριότητας, των αυξημένων τιμολογίων στις δραστηριότητες του δικτύου και παρά το περίπλοκο μακροοικονομικό περιβάλλον. Οι πόροι θα φτάσουν Στο τέλος του έτους 150.000 εκατ. ευρώ.

Εξάλλου, αύξησε το προμέρισμα με βάση τα αποτελέσματα του 2023 κατά 11%, φτάνοντας το στα 0,20 ευρώ ανά μετοχή. αφού έχει ήδη φτάσει το ελάχιστο μέρισμα για το 2025 φέτος.

Plan de negocio 2023-2025 que anticipa el actual contexto macroeconómico

Ο πρόεδρος θέλησε επίσης να τονίσει τη θετική εξέλιξη του στρατηγικού σχεδίου. Ανά επιχειρηματικές περιοχές, φθάνουν οι πόροι του δικτύου 41,3 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο με ρυθμιστικά πλαίσια κλειστά στο 96% έως το 2025. Η Iberdrola έχει εγγυηθεί το 85% της εφοδιαστικής αλυσίδας του δικτύου μέχρι το 2025, ποσοστό που ανεβαίνει στο 100% στα έργα μεταφορών.

Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Η εγκατεστημένη ισχύς αυξάνεται κατά 3.100 MW τους τελευταίους 12 μήνες και έχει 8.000 MW υπό κατασκευή. Επιπλέον, έχει εξασφαλίσει το 100% της εφοδιαστικής αλυσίδας μέχρι το 2025 από αυτή την άποψη.

Μια άλλη αξιοσημείωτη επιχείρηση της είναι η υπεράκτια αιολική ενέργεια, στην οποία θα φτάσει 3.100 MW το 2025 και 4.800 MW το 2026/2027. Η εταιρεία διαθέτει 3.500 MW υπό κατασκευή, που αντιπροσωπεύει επένδυση 10.000 εκατ. ευρώ. Τηρεί επίσης προθεσμίες, με ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα και 100% της ενέργειας που πωλείται μέσω PPA και CFD εντός 15 έως 20 ετών. Αυτή η τεχνολογία θα παρέχει 1,9 δισ. ευρώ EBITDA το 2026/27, έναντι 700 εκατ. το 2022.

Χάρη σε ένα ώριμο χαρτοφυλάκιο υπεράκτιων αιολικών με ανταγωνιστικό κόστος (€60/kW), η εταιρεία έχει ευκαιρίες πέραν του 2027: 3.600 MW αδειοδοτημένων έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, συν 8.000 MW δικαιωμάτων βυθού.

Η δραστηριότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνοδεύεται επί του παρόντος από μια σημαντική ανάπτυξη αποθήκευσης σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς, που επιτρέπουν την ενσωμάτωση μεγαλύτερης δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα. Στην πραγματικότητα, προχωρά στην πλήρη ανάπτυξη αυτής της νέας ικανότητας, εκμεταλλευόμενη την 100 εκατομμύρια kWh που έχει σε λειτουργία η Iberdrola, με 20 εκατομμύρια kWh υπό κατασκευή.

Επί του παρόντος, η εταιρεία έχει επιτύχει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται στο σχέδιο εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων και συμμαχιών έως το 2025, που μας επέτρεψε να ενισχύσουμε τον ισολογισμό και να μεγιστοποιήσουμε την πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Balance saneado y buena solidez financiera

Η ανάπτυξη της εταιρείας συνοδεύτηκε από οικονομική σταθερότητα. Η εταιρεία ενίσχυσε για άλλη μια φορά τον ισολογισμό της με σχεδόν 6.000 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση τους τελευταίους εννέα πρώτους μήνες, με ευνοϊκούς όρους. Ετσι το Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν 11%ανήλθε στα 11,103 εκατ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, γεγονός που τοποθετεί το FFO/καθαρό χρέος στο 23,2%.

Επιπλέον, διαθέτει ένα ρευστότητα 20,204 εκατ. ευρώ, που θα του επέτρεπε να καλύψει 21 μήνες οικονομικών αναγκών χωρίς να καταφύγει στην αγορά.

Η Iberdrola το ανακοίνωσε στη συνέχεια Η Ημέρα Κεφαλαιαγοράς θα γιορταστεί τον ερχόμενο Μάρτιο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *